Marinan, Saltsjöbaden 2004

Totalentreprenad

Värmepump IVT Greenline typ 50 kw.

Elpanna 100 kw med extern styrning 0-10 V.

Styrmodul typ ” REGO 4001″

Fördelningscentral samt grupper för UC.

Ack. tankar.

Spetsberedare