Totalentreprenad 2005

Total effekt 225 kw VP.

Oljepanna 550 kw..

Värmepumpar IVT typ 5 x G45 med 134 A, .

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc. inkl elmätare.

Kraftmatningar, eldistribution från ställverk.

EM 2000 webb.