Totalentreprenad

Total effekt 10 Mw

Oljepanna 4500 kw.

EO1 samt Veg. bioolja med rostria bränsleledningar

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E900.

Bildkonfigurering (processbilder) .

Modem/ TCP IP.

Kraftmatningar, eldistribution från ställverk.

EM 2000 webb.