Totalentreprenad 2006

Total effekt 300 kw VP.

Elpanna 750 kw

Värmepumpar IVT typ 2 xG45 med 134A.

Värmepumpar IVT typ 3 x F70 med 407C, .

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E900.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar, eldistribution från ställverk.

EM 2000 webb.