Totalentreprenad 2007

Total effekt 90 kw VP.

Elpanna 155 kw

Frikyla från borrhål

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E900.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar.

EM 2000 webb.