Totalentreprenad 2007

Total effekt 140 kw VP.

Elpanna 250 kw, .

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E700.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Ventilationstyrning

Rökdekare-Brandstyrning

Belysning etc

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar, eldistribution från ställverk.