Totalentreprenad 2008

Total effekt 140 kw VP konvertering från kylmaskin.

Frikyla från borrhål samt kompressorkyla som spets.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E700.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar.

EM 2000 webb.