Totalentreprenad helt ny värmecentral 2008

Total effekt 160 kw VP.

Elpanna 200 kw

Konvertering elradiatorer till vattenburet.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E900.

Bildkonfigurering (processbilder).

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc.

Kraftmatningar.

EM 2000 webb.