Totalentreprenad 2008-2009

Total effekt 135 kw VP.

Oljepanna 235 kw

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E700.

Bildkonfigurering (processbilder).

ADSL

Kraftmatningar.