Installation av värme och kyla i Norra Djurgårdsstaden.

Värmepumpar 110 kW.

Elpannor 100 kW.

Takkollektorer för sol.

Återladdning av ventilation till borrhål.

Kyla till butiker.

Styr med webbsidor och övervakning.