TumstocksvägenTotalentreprenad 2013 8581 m2 kontor

Total effekt  Värmepumpar 240 kW VP.

Effekt kyla 250 kW (frikyla eller maskinkyla)

Elpanna 330 kW

2400m Borrning av geolager med kulvert.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA  med processbilder etc..

Energi-mätning samt elmätning av COP.

Styskåp till 7 ventilationaggregat med kyla

Elcentral för värmepumpar etc..

Serviceledningar samt kraftmatningar.