Energi-montage har fått  förvaltning, driftoptimering samt jour av Henriksdalsringens värmeverk.

Värmecentralen är på ca 9 MW totalt.

Värmecentralen har pelletspanna på ca 3 MW samt

2 st Biooljepannor på 3 MW per st.

Utsida   Oljebrännare 2  Pumpar 2