Installation av Värme-kylanläggning för ersättning av

Fjärrvärme och fjärrkyla.

Värmepumpar/kyla 4 st Carrier 61 WG 090

2 st Elpannor 135 kW.

Energileverantör ADVEN