Energi-montage fick äran att Energieffektivisera Brf. Sicklahus.

300 lägenheter med butiker 1. 5 MW toppeffekt.

Byte från Fjärrvärme till värmepumpar med återvinning frånluft.

ca 15 000 m borrhål, ombyggnad vindar.

5 Huskroppar med 14 st Carriermaskiner  61 WG 070-090

Frikyla till butiker samt restaurang.

14 st ventilationsaggregat med återvinning.

Styr för allt med webbsidor.