Totalentreprenad värme samt luftkonditionering, 2004

5 anläggningar: Hus 1-5.

Värmepump IVT G 26 med REGO 500.

Elpanna 84 kw.

Frekvensomformare för frånluft.

Slingtankar.

Styrskåp för Värmepump, elpanna, värme,kyla,VV.