Totalentreprenad 2007

Total effekt 4x 55 kW VP samt elpanna.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA  samt webb.

Oljepanna 450 kW

Elcentral för värmepumpar etc..

Borrning av energihål med kulvertar.