Totalentreprenad 2010, 12 000 m2 kontor

Total effekt  Värmepumpar 420 kW VP.

Effekt kyla 350 kW (frikyla eller maskinkyla)

Biooljepanna 550 kW

8000 m Borrning av geolager med kulvert.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA  med processbilder etc..

Energi-mätning samt elmätning av COP.

Elcentral för värmepumpar etc..

Serviceledningar samt kraftmatningar.