Totalentreprenad 2007

Total effekt 110 kw VP.

Elpanna 200 kw

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E700.

Bildkonfigurering (processbilder) .

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar, eldistribution från ställverk.