Totalentreprenad 2007

Total effekt 70 kw VP.

Elpanna 155 kw

Styrskåp med DUC/PLC SAIA samt stor skärm E700.

Bildkonfigurering (processbilder) .

ADSL

Elcentral för värmepumpar etc..

Kraftmatningar.