Totalentreprenad 2008

Total effekt 26 + 26 + 45 kw VP samt elpanna.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA s.

ADSL Webb Bildkonfigurering (processbilder)

Elcentral för värmepumpar etc..

Serviceledningar samt kraftmatningar.